โครงการอบรมและศึกษาดูงาน

'โอกาสและกลยุทธ์ธุรกิจบริการผู้สูงวัย' 

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เปิดโลกทัศน์ สร้างโอกาส ศึกษากลยุทธ์ เตรียมรับสังคมผู้สูงอายุ

ครบครันทุกมุมมอง เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น

ปิดรับสมัครแล้ว!

กำหนดการอบรมและศึกษาดูงาน

กำหนดการการอบรมและกำหนดการศึกษาดูงาน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่

วิธีการชำระเงิน

1.กรอกใบสมัครออนไลน์
2.ทำการชำระเงินทางธนาคาร
3. ***ส่งใบ Pay in มาที่ abcd@tbs.tu.ac.th***

รายละเอียดการชำระเงิน

ธนาคารกรุงไทย สาขากรุงไทย มธ. ท่าพระจันทร์
เลขบัญชี: 985-7-39010-2
ชื่อบัญชี: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.

 

©Copyright

Ageing Business & Care Development Centre (ABCD)
THAMMASAT BUSINESS SCHOOL